› Sport i rekreacja
15:27 / 01.08.2019

Walne w KS Kosz Pleszew

Walne w KS Kosz Pleszew

fot. Katarzyna Bachorz

Zarząd Stowarzyszenia Klub Sportowy Kosz Pleszew zgodnie z § 18 pkt 6 ppkta) Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 10 sierpnia 2019 r. (sobota) o godzinie 9:00 w związku z koniecznością dokonania zmian we władzach Stowarzyszenia.

PORZĄDEK OBRAD

1. Wprowadzenie,

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania członków zarządu.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków zarządu.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie zebrania.

Zebranie odbędzie się w Hali Sportowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z § 17 pkt 4 Statutu, ustala się na dzień 10 sierpnia 2019 r. na godzinę 9:15. Uchwały podjęte podczas tego Zebrania będą prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%