› Aktualności
12:06 / 11.10.2019

Głosujemy!

Głosujemy!

Lokale wyborcze już otwarte! Głosować można do godz. 21.00.

W lokalu wyborczym dostaniemy dwie karty do głosowania: białą - z nazwiskami kandydatów do Sejmu oraz żółtą - z chętnymi na objęcie mandatu senatora. I na karcie do Sejmu i na karcie do Senatu – stawiamy tylko po jednym znaku X – oczywiście przy wybranym przez nas nazwisku kandydata.

SEJM

W wyborach do Sejmu oddanie głosu na kandydata stanowi jednocześnie oddanie głosu na listę - z której on kandyduje. Zaś w podziale mandatów wezmą udział tylko listy, które w skali kraju przekroczą próg wyborczy - wynosi on 5% w przypadku komitetów startujących indywidualnie i 8% dla koalicji. Oznacza to, że nawet jeżeli jakiś kandydat uzyska bardzo dobry wynik w swoim okręgu, ale jego komitet nie przekroczy progu wyborczego w skali kraju - mandatu nie zdobędzie.

SENAT

W wyborach do Senatu Polska została podzielona na 100 jednomandatowych okręgów. I w każdym z nich - mandat senatora uzyska tylko jednak osoba – ta która otrzyma najwięcej głosów. I nie będzie miało znaczenia - jaki wynik osiągnie w skali kraju dany komitet. Liczy się bezpośrednia walka pomiędzy kandydatami w danym okręgu.

Jaki znak postawić, aby głos był ważny?

Aby nasz głos został uznany za ważny, powinniśmy postawić znak, składający się z co najmniej dwóch linii, przecinających się wewnątrz kwadratu, znajdującego się obok nazwiska kandydata - na którego chcemy oddać głos – umownie nazywamy go znakiem X. (tutaj obrazki). Jeżeli postawimy znak, w którym linie nie będą się przecinały w polu przy nazwisku kandydata, lub postawimy inny znak, nasz głos zostanie uznany za nieważny (tutaj obrazki).

Wybory do Sejmu

W lokalu wyborczym dostaniemy białą kartę do głosowania w wyborach do Sejmu. Będą na niej zamieszczone listy pięciu komitetów, które zarejestrowały kandydatów w naszym okręgu.

Głos ważny Głosujemy tylko na jedną listę, stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska tylko jednego kandydata z tej listy. I tak wskazujemy jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jeżeli znak X postawimy w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy, to głos nasz będzie ważny, oddany na wskazaną listę, ale z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko jest na tej liście umieszczone w pierwszej kolejności.

Głos nieważny Jeśli na karcie do głosowania postawimy znak X w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów na więcej niż jednej liście wyborczej – głos będzie nieważny. Głos będzie nieważny także wtedy, gdy na karcie nie postawimy znaku X obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek listy – czyli gdy wrzucimy do urny czystą kartkę.

Wybory do Senatu

Karta wyborcza do Senatu będzie jednostronicowa, żółta. W naszym okręgu 95 będą na niej umieszczone nazwiska dwóch kandydatów. Oddając głos stawiamy znak X w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata.

Głos ważny Głos będzie ważny, jeżeli postawimy znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata.

Głos nieważny Głos będzie nieważny, jeżeli znak X postawimy przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, lub gdy wrzucimy kartę bez znaku X przy jakimkolwiek kandydacie.
 

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%