› Gospodarka
11:08 / 27.08.2019

Jak Pracownicze Plany Kapitałowe wpłyną na Twoją emeryturę?

Jak Pracownicze Plany Kapitałowe wpłyną na Twoją emeryturę?

Zmiany demograficzne powodują, że wypłaty świadczeń z systemu emerytalnego będą coraz niższe. To sprawia, że Polacy potrzebują dodatkowego programu oszczędnościowego. Rozwiązaniem tego problemu mają być Pracownicze Plany Kapitałowe. Program ten będzie działał niezależnie od emerytur wypłacanych z ZUS-u i ma wesprzeć pracowników w odkładaniu pieniędzy.

Od 1 lipca 2019 roku pierwsze przedsiębiorstwa muszą rozpocząć wdrażanie programu Pracownicze Plany Kapitałowe. To oznacza, że już niedługo na konta pracowników zaczną wpływać pierwsze składki. W związku z tym, że PPK jest nowym systemem oszczędzania, wiele osób zastanawia się, jak wpłynie na ich przyszłą emeryturę.
Pracownicze Plany Kapitałowe będą działały niezależnie od świadczeń emerytalnych, a pieniądze tam zgromadzone mają być prywatną własnością pracownika. Jednak wypłata środków bez żadnych potrąceń może być realizowana dopiero po ukończeniu przez uczestnika PPK 60 lat. Wszystko dlatego, że założeniem programu jest wsparcie finansowe pracownika po jego przejściu na emeryturę.
- Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dla Polaków przełomowym rozwiązaniem w oszczędzaniu na emeryturę. Taki program jest nowością w Polsce, jednak z powodzeniem działa w innych krajach europejskich jak Niemcy czy Wielka Brytania - wyjaśnia ekspert portalu PPK.info.
- Aby zachęcić naszych rodaków do długoterminowego oszczędzania, zaplanowano dla nich wpłaty od państwa. Oprócz tego składki będą pochodziły od pracodawcy i z wynagrodzenia pracownika. PPK to program długoterminowy, jednak już teraz, korzystając ze specjalnego kalkulatora, można obliczyć, ile dostaniemy dodatkowych pieniędzy, będąc na emeryturze - podkreśla przedstawiciel PPK.info.

Oszczędzanie z PPK - na czym polega?
Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, powszechny i długoterminowy program oszczędnościowy. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenia lub agencyjną, a także członkowie spółdzielni rolniczych i rad nadzorczych. Osoby, które mają więcej niż 55 lat, także mogą przystąpić do programu, ale wymagane jest od nich złożenie odpowiedniej deklaracji. Każdy pracownik przystąpi do PPK automatycznie po podpisaniu przez pracodawcę umowy o prowadzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w tym programie, mogą zrezygnować w dowolnej chwili. W tym celu należy złożyć oświadczenie u pracodawcy.
Wybrana przez podmiot zatrudniający instytucja będzie odpowiedzialna za prowadzenie kont uczestników PPK, a także za zarządzanie zgromadzonymi środkami. Oszczędności PPK są prywatną własnością pracownika i mogą być dziedziczone. Na konto uczestnika będą wpływały środki z trzech źródeł: od pracodawcy, państwa oraz z wynagrodzenia pracownika. Wpłaty podstawowe z ostatniego z tych źródeł będą obliczane i pobierane w terminie wypłaty pensji. Co miesiąc na rachunek uczestnika PPK będzie wpływała składka w wysokości 2% jego wynagrodzenia brutto. Ponadto pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową wynosząca do 2% pensji. Dla najmniej zarabiających składka może zostać obniżona z 2 do 0,5% wynagrodzenia brutto.
Na konto PPK będą również wpływały składki od pracodawcy. W tym przypadku podstawowa wpłata została ustalona na 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Jednak podmiot zatrudniający może ją podwyższyć o dodatkowe 2,5%. Do oszczędności pracownika dołoży się również państwo – na konto wpłynie wpłata powitalna sfinansowana przez Fundusz Pracy w kwocie 250 zł oraz dopłata roczna, która wyniesie 240 zł.

Ile PPK „dołoży” do Twojej emerytury?
Program PPK zakłada długoterminowe oszczędzanie, a to oznacza, że pracownicy będą mogli korzystać ze zgromadzonych środków w przyszłości. Ustawodawca ustalił wiek dokonania wypłaty środków na 60 lat. Istnieje także możliwość wcześniejszego skorzystania z oszczędności, ale tylko w określonych sytuacjach (choroba uczestnika lub kogoś z rodziny oraz zwrotna pożyczka na wkład własny przy kredycie mieszkaniowym).
Po spełnieniu wymogu wiekowego pracownik może wypłacić środki PPK bez żadnych potrąceń. 25% oszczędności może pobrać jednorazowo, a reszta będzie wypłacana w ratach miesięcznych przez okres 10 lat. Zastanawiasz się, ile możesz odłożyć pieniędzy na PPK? Chociaż program dopiero zaczął działać, można to już obliczyć. Wystarczy skorzystać ze specjalnego kalkulatora, jaki znajdziesz bez problemu na stronach internetowych. Oto przykład symulacji.
Zakładamy, że pracownik przystąpi do programu w wieku 35 lat, a jego zarobki są na poziomie 4 000 zł miesięcznie. Uczestnik wpłaca na swoje konto składkę 2%, od pracodawcy również uzyska wpłatę w wysokości 2%. Oszczędza do ukończenia 60 lat. W tym czasie zgromadzi na koncie PPK 91 732 zł, w tym 30 749 zł z wpłat własnych, od pracodawcy - 30 749 zł, a od państwa - 6 250 zł. Dodatkowo uzyska środki z tytułu inwestowania aktywów. W naszej symulacji będzie to suma 28 875 zł.
Przy tych założeniach pracownik będzie mógł otrzymać jednorazowo 22 933 zł oraz miesięczne wypłaty przez 10 lat w kwocie 573 zł. Wysokość zgromadzonych środków jest uzależniona od wielkości wynagrodzenia, okresu oszczędzania oraz od wysokości składki, jaką zadeklaruje pracownik. Aby się przekonać, ile zgromadzisz środków na PPK i jak to wpłynie na Twoją emeryturę, przeprowadź symulację w podobny sposób, jak w naszym przykładzie.
Program PPK został przygotowany, aby wspomóc Polaków w oszczędzaniu na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że wysokość środków, jakie zgromadzone zostaną na koncie uczestnika, zależy od wielu czynników, między innymi od wysokości składek, zarobków oraz od długości okresu oszczędzania. Im dłużej pracownik zostanie w programie, tym większy otrzyma dodatek do emerytury.

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%