› aktualności
10:06 / 22.06.2012

Nie chcieli zaprzepaścić szansy

Nie chcieli zaprzepaścić szansy
Pleszewscy radni większością głosów udzielili absolutorium burmistrzowi Marianowi Adamkowi za wykonanie budżetu za rok 2011. Wstrzymała się opozycja: PO i Razem dla Ziemi Pleszewskiej.

Skarbnik Janina Ciupa omówiła finanse gminy sprzed roku oraz odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. O wykonaniu budżetu najlepiej wypowiadali się radni koalicyjni. Opozycja miała jednak szereg uwag. Przewodniczący komisji rewizyjnej Andrzej Załustowicz odczytał jej pozytywną opinię. Radna Renata Garsztka przypomniała też o wielu inwestycjach wykonanych wspólnie z samorządem powiatowym i apelowała, aby „pewne nieporozumienia” nie wpływały negatywnie na współpracę ratusza ze starostwem. Nie zabrakło także potyczek słownych między specjalistami w sprawach ekonomicznych: Tomaszem Klakiem, Zdzisławem Gorzelińskim oraz Janiną Ciupą. Za sukcesy w zarządzaniu oświatą i kulturą chwalił wiceprzewodniczący rady Włodzimierz Grobys. Nie omieszkał także wspomnieć po raz kolejny o potrzebie podwyższenia pensji urzędnikom, co od kilku lat nie miało miejsca. O potrzebie zaciągnięcia w roku 2011 kredytów, aby sięgnąć po atrakcyjne dotacje z Unii mówił wiceburmistrz Arkadiusz Ptak, a burmistrz Marian Adamek wymieniał najważniejsze inwestycje, jakie udało się wykonać lub rozpocząć w roku 2011. Więcej w "Życiu Pleszewa".

(wan)

0
0
oceń tekst 0 głosów 0%