Wójt obdarował wszystkie panie, a potem zaprosił na słodki poczęstunek